4 februari, Wereldkankerdag

4 februari, Wereldkankerdag

Ieder mens kan kanker krijgen, maar het overkomt niet iedereen. Soms zijn er risicofactoren die de kans erop vergroten, zoals een ongezonde levensstijl en uiteraard zijn deze kansen te verkleinen door niet te roken, matig te zijn met alcohol, gezond te eten, veel te bewegen en je goed te beschermen tegen de zon, maar vaak is het krijgen van kanker gewoon ‘botte pech’.

 

Wat is kanker eigenlijk?

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende soorten kwaadaardige groeiprocessen in het lichaam waarbij cellen zijn gaan woekeren. Cellen zijn de bouwstenen van ons lichaam. We hebben er miljarden en elke cel heeft een eigen taak. Door het aanmaken van nieuwe cellen kunnen we groeien of beschadigde of verouderde cellen vervangen.

CeldelingDit gebeurt door celdeling; er wordt een mooie kopie van de cel gemaakt en dit proces wordt gestuurd door ons DNA, ons erfelijk materiaal. Soms gaat er echter bij dit proces van celdeling iets mis. Meestal corrigeert het lichaam dit zelf, maar helaas niet altijd. Hierdoor kan een ongecontroleerde celdeling ontstaan met een tumor als gevolg.

Nu is niet iedere tumor kwaadaardig. Van een kwaadaardige tumor, en dus van kanker, spreken we alleen als de tumor is doorgegroeid in omliggend weefsel en of organen. Een andere eigenschap van een kwaadaardige tumor is dat cellen los kunnen raken, die zich vervolgens door het bloed of lymfe verspreiden om op een andere plaats weer te hechten en te gaan groeien.

Een goedaardige tumor groeit niet door in andere weefsels en verspreidt zich niet, maar kan wel een dusdanige vorm of grootte aannemen dat het organen in de weg zit en wel geopereerd moet worden.

Kanker ontstaat dus omdat het DNA in de cel beschadigd wordt. Dit is moeilijk te voorkomen, maar het is wel zaak de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wereldwijd wordt anno nu (2019) bij 18,1 miljoen mensen kanker vastgesteld en in 2018 zijn er 9,6 miljoen mensen aan kanker overleden. Dat maakt kanker doodsoorzaak nummer één, waarvan dan weer longkanker, borstkanker en darmkanker de meest voorkomende zijn.

 

Wereldkankerdag

Wereldkankerdag 4 febIeder jaar wordt op 4 februari, op Wereldkankerdag, stilgestaan bij de impact die kanker heeft. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor het vergroten van het bewustzijn rondom kanker om zo preventie, vroege ontdekking en behandeling ervan te stimuleren. Daarnaast wordt het belang van een goede kwaliteit van leven van mensen met kanker, hun naasten of nabestaanden extra benadrukt.

 

Late gevolgen

Dit jaar staan de late gevolgen van kanker centraal. Voor veel mensen die kanker hebben gehad, wordt het leven namelijk nooit meer zoals het was. Zij worden bijvoorbeeld belemmerd door vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, verminderde concentratie of hebben relationele problemen. Het is belangrijk te weten dat dit geen abnormale gevolgen zijn, maar dat ze bij heel veel mensen voorkomen.

 

Evenementen

In Nederland worden op verschillende plaatsen op 4 februari informatiemarkten, open dagen van inloophuizen en oncologische afdelingen van ziekenhuizen, verwenmomenten en andere evenementen georganiseerd voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen. De verschillende evenementen zijn te vinden via www.wereldkankerdag.nl.

Naast deze evenementen wordt ook aandacht gevraagd via sociale media. Hier wordt iedereen gevraagd om tussen 1 en 4 februari de eigen profielfoto op z’n kop te zetten om zo aandacht te vragen voor de impact van kanker.